Neurologinen kuntoutus

Neurologinen sairaus tai vamma vaikuttaa usein ihmisen työ-, toiminta- ja liikuntakykyyn. Kuntoutuksen avulla pyritään ylläpitämään ja lisäämään liikunta- ja toimintakykyä elämän eri osa-alueilla. Kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään esimerkiksi lihasvoimaa, nivelten liikkuvuuksia, tasapainoa, koordinaatio-ongelmia sekä tuntohäiriöitä.

Neurologinen kuntoutus pohjautuu usein kuntoutussuunnitelmaan ja yhdessä kuntoutujan kanssa asetettuihin tavoitteisiin, joiden perusteella suunnitellaan kuntoutuksen toteutus. Kelan kuntoutus perustuu KELAN asettamiin standardeihin (KELA 2015). Kuntoutukseen voi tulla myös itse maksaen tai esimerkiksi vakuutusyhtiön tai kotikunnan maksusitoumuksen perusteella.

Neurologisen kuntoutuksen menetelminä voidaan käyttää mm. terapeuttista harjoittelua erilaisilla laitteilla tai ilman laitteita, painokevennettyä kävelyharjoittelua (Isokyrö), sähköärsytyshoitoa lihasaktivaation ja/tai tunnon parantamiseen ja aktiivisia ja passiivisia nivelten liikkuvuusharjoituksia. Neurologiseen kuntoutukseen voi tarvittaessa yhdistää tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksen menetelmiä sekä esimerkiksi lantionpohja- ja/tai alaraajafysioterapiaa.

Fysioterapia voi toteutua tarvittaessa myös kotikäynteinä tai allaskäynteinä.

 

Kivun kuntoutus

Kipu voi olla akuuttia tai kroonista. Erilaisia kiputiloja voi olla myös samanaikaisesti useita. Akuutin kivun hoidossa ja kuntoutuksessa voidaan käyttää erilaisia tuki- ja liikuntaelinfysioterapian menetelmiä kuten manuaalista terapiaa, fysikaalisia hoitoja, ohjausta sekä terapeuttista harjoittelua. Kivut voivat liittyä niin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ongelmiin kuin myös neurologisiin sairauksiinkin. Aina kivuille ei löydy syytä.

Kroonisen kivun kuntoutuksessa ei hoideta pelkästään kudoksia vaan pyritään vaikuttamaan kipua välittävään järjestelmään keskushermostotasolla. Kivun mekanismien ymmärtäminen on tärkeää. Kroonista kipua ei välttämättä aina voida poistaa, mutta kuntoutuksen avulla voi oppia elämään kivun kanssa ja hallitsemaan sitä paremmin.